Sanal Sınıf Uzaktan Eğitim
Eğitim
Teklif İste Süre Hesapla
Teklif İste

İşyerinde Meslek Hastalıkları Tanı ve Korunma Yolları

Meslek hastalığı, çalışanın çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya bir işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleri olarak tanımlanmaktadır (506 sayılı SSK Kanunu Mad.11B).

Meslek hastalığı ile çalışanın yaptığı iş arasında nedensellik bağı vardır. Meslek hastalıklarının iş kazalarından farkı, hastalık etkeninin devamlı/tekrarlayan biçimde olması, hastalığın ilerleyici oluşu ve başlangıç tarihinin kesin olarak saptanamamasıdır. Örneğin bir patlama sonucu meydana gelen işitme bozuklukları ”iş kazasıdır”. Ancak, yüksek şiddette gürültülü ortamda uzun süreli çalışmış bir işçinin işitme kaybı ise ”meslek hastalığı” olarak tanımlanmaktadır.

Meslek hastalıklarının Genel Özellikleri:

  • Kendine özgü bir klinik tablo,
  • İyi belirlenmiş hastalık etkeni,
  • Hastalık etkeni veya metabolitinin biyolojik ortamda bulunuşu,
  • Hastalığın deneysel olarak oluşturulabilmesi,
  • Hastalığın o meslekte çalışanlarda insidansının yüksek olmasıdır


Meslek hastalıkları listesi, Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğünde gösterilmiştir. SSK Meslek Sağlığı İşlemleri Tüzüğü 63. Madde ve Ekli Meslek Hastalıkları Listesinde:

  • Hangi hastalıkların,
  • İşi ile ilgisine göre,
  • İşten ayrıldıktan ne kadar süre sonra ortaya çıkarsa meslek hastalığı sayılacağı yer alır..
  • Meslek hastalığına sebep olduğu düşünülen işten fiilen ayrılan bir işçinin, ayrıldığı tarih ile hastalığın meydana çıkabileceği en uzun süreye “yükümlülük süresi” denir. Yani sigortalının meslek hastalığına neden olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana geldiği tarih arasında geçecek azami süredir.

Bu süre aşılmış olsa bile;

Hastalık etkeni işyerinde kanıtlanırsa
Klinik ve laboratuvar bulguları ile kesinleşirse SSK Yüksek Sağlık Kurulu onayı ile Meslek hastalığı sayılır.
Bazı hallerde, hastalığın meslek hastalığı olarak kabulü için, o meslekte belirli bir süre çalışmış olmak koşulu, yani “maruziyet süresi” koşulu aranır. Örneğin tehlikeli kimyasallara dakika, saat, birkaç gün gibi sürelerle maruz kalınması durumunda “akut” etki meydana gelebilir. Bu tür durumlarda etkilenme genellikle orta derecede ve geri dönebilir özelliktedir. Ancak kısa süreli bile olsa, çok yüksek konsantrasyonlarda maruziyet sonucunda kalıcı hatta ölümcül sonuçlar ortaya çıkabilir. Küçük dozlarda ancak tekrarlayan ve uzun süreli maruziyet durumlarında “kronik” etkilenme ortaya çıkabilir. Sağlık etkileri bazen maruziyet sona erdikten uzun süre sonra ortaya çıkabilir. “Latent periyod” çok uzun olabilir.

Örneğin, karbonmonoksit gazına maruz kalan çalışanlarda 15 günlük yükümlülük süresi içinde akut etkilenmeye bağlı bilinç kaybı, kas krampları, kalp ritim bozuklukları, solunum yetmezliği görülebileceği gibi; 6 aylık yükümlülük süresi içinde kronik etkilenme sonucu bilinç kaybı, kas krampları, kalp ritim bozuklukları, solunum yetmezliği gibi bulgular çıkabilir.

-
/