Sanal Sınıf Uzaktan Eğitim
Eğitim
Teklif İste Süre Hesapla
Teklif İste

AZ TEHLİKELİ İŞYERLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırmaya dair hükümlerinin 50'den az işçi çalıştıran "az tehlikeli" işyerlerinde uygulanmasına 1 Temmuz 2016 tarihinde başlanacak. Buna göre bir kişi çalıştıran işyerleri dahi öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek zorunda.
AZ TEHLİKELİ İŞYERLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6 yılda bir risk değerlendirmesi yapılacak. İşyerinin taşınması, binalarda değişiklik yapılması, makine ve ekipmanlarda değişiklik, iş kazası gibi durumlarda risk değerlendirmesi yenilenecek. 50 çalışan başına 1 arama kurtarma görevlisi, 1 yangın söndürme destek elemanı görevlendirilip ayrıca görevleri ile ilgili eğitimleri de aldırmanız gerekiyor. 20 çalışan başına 1 ilk yardım elemanından oluşan "acil durum ekibi" oluşturulacak. 10'dan az çalışanınız varsa işyerlerinizden bir kişinin görevlendirilmesi yeterli olacak. Çalışanlara 3 yılda bir 8 saat iş güvenliği eğitimi verdirilecek. İşçiler 5 yılda bir periyodik sağlık muayenesinden geçirilecek. İşçi başına ayda 10 dakikadan az olmamak üzere, iş güvenliği uzmanından hizmet satın alınacak. 10'dan az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde işçi başına yılda 60 dakika iş güvenliği uzmanı görevlendirilecek. İşçi başına ayda en az 5 dakika işyeri hekimi hizmeti alınacak. Çalışan sayısı 2 kişiden fazla 50 kişiden az olan işyerlerinde 1 çalışan temsilcisi seçilecek

-
/