Sanal Sınıf Uzaktan Eğitim
Eğitim
Teklif İste Süre Hesapla
Teklif İste

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ


YÖNETİM SİSTEMLERİ

               OHSAS 18001

                  ÇEVRE

                      KALİTE SİSTEMLERİNİN


Belgelendirilmesi, Kurulması, Denetlenmesi ve Entegre Yönetim Sistemlerinin Oluşturulması ve Dokümante edilmesi için Danışma ve Eğitim Desteği Sağlanmaktadır.


OHSAS 18001

İDEAL İSG,OHSAS (TS) 18001 Türkiye ‘de sistem kurulum çalışmalarını   '' İLK ''  yapan firma özelliğine sahip olup, çok sayıda seçkin referans grubuna sahiptir.


OHSAS (TS)  18001 iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmektir
 
 
 - OHSAS (TS) 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi,

 - Sistem Kurma Danışmanlığı ve Doküman Hazırlama,

 - Mevcut Sistemin Güçlendirilmesi,

 - İç Tetkikçi Eğitimi ve Uygulaması,

- Belgelendirme ve Ara Denetimlere Hazırlık konularında hizmet verebilmekteyiz.
 

ISO 14001

ISO 14001 serisi standartları, özünde, doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan standartlar bütünüdür. Bunu da çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayandırmakta ve çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşmaktadır. - ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi,

 - Sistem Kurma Danışmanlığı ve Doküman Hazırlama,

 - Mevcut Sistemin Güçlendirilmesi,

 - İç Tetkikçi Eğitimi ve Uygulaması,

 - Belgelendirme ve Ara Denetimlere Hazırlık konularında hizmet verebilmekteyiz.
 


RİSK DEĞERLENDİRMESİ


İDEAL İSG , yasal gereklilikler (İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512)  ile birlikte her işin özelliğine doğasına uygun, iyileştirmeleri takip edebilecek sistemlerin seçilmesi ve değerlendirilmesi konularında eğitim desteği sağlayan bir kültürün oluşmasını sağlar.

Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan

çalışmaların güncellenmesi
ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.


 - İşyerine Özel Tehlikelerin Belirlenmesi,

 - Risklerin Değerlendirilmesi Ve Kontrol Planları Hazırlanması,

 - İşyerine Özel Risk Değerlendirme Prosedürü Hazırlanması,

 - Risk Değerlendirme Ekibi Eğitimleri konularında hizmet verebilmekteyiz.


ACİL DURUM PLAN HAZIRLAMA

Karşılaşılabilecek olası durumlar göz önüne alınarak; felaket senaryoları kapsamında hazırlık-müdahale-toplanma- süreçlerinin yanı sıra işletmelerde başarılı bir şekilde yönetilmesi için danışmanlık ve işyerine özel sistem araçları

geliştirmek. İşyerlerinde oluşabilecek Acil durum ve Yangına karşı Tatbikatların yapılması ile Ekiplerin güvenli çalışmalarını sağlamak ve her an müdahaleye hazır hale getirmek üzere dokümantasyonların hazırlanmasıdır.


 - Acil durum yeterlilik izleme ve tatbikat hazırlama, 

 - Yıllık sözleşmeler kapsamında düzenli aralıklarla yerinde tatbikat,

- Uygulamaları raporlamalar ve önlemlerin yeterliliği izlenmekte kayıt altına alınmaktadır.


ŞİRKETLER ÖZEL ÇÖZÜMLER

İŞLETMELERİN; İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku başta olmak üzere kendilerine özel Eğitim ve Çözümler üretilmesi ile birlikte çözüm ortağı olarak hizmet verilmesidir.


ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ

Entegre Yönetim Sistemi kurumların birden fazla olan yönetim sistemlerini bir araya getirerek veya yönetim sistemlerini birbirleri ile uyumlu hale getirerek yani entegre ederek oluşturulan sistemler bütünüdür.

İDEAL İSG sistemlerin ayrı ayrı denetlenmesi yerine Entegre Yönetim Sistem denetimleri tüm İSO standartlarının bir arada denetlenmesine imkan verir. Bu sayede denetimler için ayrı ayrı harcanan süreler azalır zaman ve adam saat

kazanımı sağlanır.


DİĞER HİZMETLERİMİZ

- Firmada oluşabilecek risklere karşı Acil Durumların belirlenmesi

- Bu durumlara karşı hangi önlemlerin alınması gerektiğinin kararlaştırılması

- Acil durum tatbikatı yapılması ve ekiplere gerekli eğitimlerin verilmesi

- Acil Durum Prosedürlerinin oluşturulması

- Acil Durum Ekiplerinin oluşturulması

- Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması

- İş İzin Sistemlerinin Hazırlanması

- Sıfır Kaza Projeleri Hazırlama

- Davranış Tabanlı İSG Yönetimi

- Firmaya Özgü Eğitim Filmi Yapımı ve Destek Kampanya Tasarımı

- İSG Kurul Üyelerinin Oluşturulma Çalışması

- İşyerlerinin Periyodik Olarak Denetlenmesi ve Raporlandırılması

-Dur Düşün Eğitimleri

-Kök Neden analiz eğitimleri

Konularında hizmet verebilmekteyiz.