Sanal Sınıf Uzaktan Eğitim
Eğitim
Teklif İste Süre Hesapla
Teklif İste

Mevzuat

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik (24-12-2013) için  Tıklayınız

Tozla Mücadele Yönetmeliği (05-11-2013) için  Tıklayınız

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (05-10-2013) için  Tıklayınız

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik (23-08-2013) için  Tıklayınız

Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik (22-08-2013) için  Tıklayınız

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar  Hakkında Yönetmelik ( 20-08-2013) için  Tıklayınız

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik ( 20-08-2013) için Tıklayınız

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (19-09-2013) için Tıklayınız

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği (18-09-2013) için  Tıklayınız

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği (11-09-2013) için  Tıklayınız

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve  Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (12-08-2013) için  Tıklayınız

Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik ( 28-07-2013) için  Tıklayınız

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik (24-07-2013)  için  Tıklayınız

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği (24-07-2013)  için  Tıklayınız

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (20-07-2013) için  Tıklayınız  

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik (17-07-2013) için  Tıklayınız

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik (16-07-2013) için  Tıklayınız

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik (13-07-2013) için  Tıklayınız

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik (02-07-2013) için  Tıklayınız

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik (18-06-2013) için  Tıklayınız

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (15-06-2013)  için  Tıklayınız

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik (30-04-2013)   için  Tıklayınız

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (25-04-2013) için  Tıklayınız

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik (30-03-2013) için  Tıklayınız

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik  Önlemleri Hakkında Yönetmelik (30-03-2013) için  Tıklayınız

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (15-03-2013 ) için  Tıklayınız

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği (05-02-2013) için  Tıklayınız

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (25-01-2013) için  Tıklayınız

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik (18-01-2013) için  Tıklayınız

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği  ( 29-12-2012 ) için Tıklayınız

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ( 29-12-2012 ) için  Tıklayınız

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ( 29-12-2012 )  için  Tıklayınız

Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik (18-08-2010) için  Tıklayınız

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği (11-10-2008) için Tıklayınız

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (11-10-2008) için  Tıklayınız

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği( 27-11-2007) için  Tıklayınız

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği ( 30-12-2006)  için  Tıklayınız  

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ( 06-04-2004) için  Tıklayınız

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (07-04-2004 ) için  Tıklayınız

İlkyardım Yönetmeliği (22-05-2002)   için  Tıklayınız