Sanal Sınıf Uzaktan Eğitim
Eğitim
Teklif İste Süre Hesapla
Teklif İste

PATLAMADAN KORUNMA EĞİTİMLERİ

İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan ve 30.04.2013 tarih ve 28633 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması gerekmektedir.

Maden, Çimento, Tehlikeli Kimyasalların Üretimi - Depolanması - Nakliyesi, Petrol ve Jeotermal Sondajlarında oluşabilecek tehlikeli ortamlarda güvenli çalışmaya yönelik olarak Zone Noktalarının Belirlenmesi ile patlama tehlikelerine karşı Acil Durumlarda yapılması gerekenlerin belirlendiği Acil durumlara hazırlık ve Dokümanın Hazırlanmasıdır.


KİMLER KATILABİLİR ?

Patlamadan korunma dokümanı hazırlamak isteyen/hazırlayacak tüm mühendis, biyolog ve teknik elemanlar başta olmak üzere bu konuda görevlendirilen herkes  katılabilir.

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI EĞİTİM İÇERİĞİ;

  • Patlama riskinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi,
  • Belirtilen riskler için alınacak önlemler,
  • İşyerinde patlayıcı ortam oluşturması ihtimali olan yerler,
  • Tehlike sınıflandırılması yapılmış bölgelerde uygulanacak asgari gereklilikler,
  • Çalışma yerleri ve uyarı cihazları da dahil olmak üzere iş ekipmanının tasarımı,
  • İşletilmesi ve kontrolü ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak yapılmasının planlanması,