is sagligi ve guvenligi

ŞENAY ÖZDEMİR

ŞENAY ÖZDEMİR

  • Halk Sağlığı Uzmanı Hekim olup; ÇSGB İş sağlığı ve güvenliği eğitici belgesine sahiptir. İdeal İSG Firmasında Genel Müdür olarak;JAS ANZ Akreditasyon Kurumu adına OHSAS 18001 uluslararası teknik uzmanı; ISO 45001 teknik uzmanı; İş Sağlığı ve Güvenliği konularında akademik çalışmalara sahip; ODTÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı kurucularından ve aynı programda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 1998 yılından bugüne İdeal İSG çatısı altında eğitim, denetim, risk değerlendirme çalışmalarını yürütmektedir.
KORAY DAVER

KORAY DAVER

  • ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümünden mezundur. ÇSGB’de İş Müfettişi olarak görev yapmıştır. ABD’de yüksek lisansını tamamlamasını takiben ABD’de çeşitli eyaletlerde iş güvenliği ve çevre alanında çalışmıştır. Türkiye’nin büyük sanayi kuruluşlarının bazılarında İş Güvenliği yöneticiliği yapmıştır. İdeal İSG İstanbul'un kurucu ortağı olup, halen ODTÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programında İş Güvenliği alanında yüksek lisans dersleri vermektedir. IFC ve Dünya Bankası adına uluslararası denetçi olarak görevler üstlenmektedir.
MUSTAFA AKTAŞ

MUSTAFA AKTAŞ

  • A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kimya Mühendisi olup; ÇSGB İş sağlığı ve güvenliği eğitici belgesine sahiptir. Halen İdeal İSG Firmasında Eğitici olarak çalışmaktadır.ÇSGB İSGÜM’de İş Hijyenisti olarak;DSİ’de Kalite Yöneticisi olarak görev yapmıştır. 2009 yılından bugüne İdeal İSG çatısı altında denetim, risk değerlendirme çalışmalarını yürütmektedir.
ONAN KURU

ONAN KURU

  • 42 yıl İş Teftiş Kurulunda Müfettiş ve idari görevlerde bulunmuş, yaklaşık 3000 işyerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından denetiminde bulunmuştur. İş Teftiş Mevzuatının yapılmasında ve denetim standartları oluşturulmasında çeşitli komisyonlarda görev almıştır. Çalışma mevzuatı ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının hazırlanmasında birçok komisyonda görev almıştır. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanıdır.