is sagligi ve guvenligi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI

ISO 45001 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİNİN Kurulması, Denetlenmesi ve Entegre Yönetim Sistemlerinin Oluşturulması için Eğitim ve Danışmanlık Desteği Sağlanmaktadır.

İDEAL İSG, Türkiye ‘de İSG Yönetim Sistemleri kurulum eğitim ve danışmanlık çalışmalarına ilk başlayan firmalardan olup; OHSAS 18001 sistem kurulum çalışmalarını gerçekleştirdiği, çok sayıda seçkin referans grubuna sahiptir.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal ve diğer zorunluluklara uygunluğu garanti almanın yanısıra, riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmek üzere sistematik ve etkin bir çalışmayı sağlamaktadır. Aynı zamanda güvenlik kültürünün geliştirilmesi ve günlük yaşamın bir parçası haline gelmesini sağlamaktadır.  Bu kapsamda, 

 •  ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi,
 •  Sistem Kurma Danışmanlığı ve Doküman Hazırlama,
 •  Mevcut Sistemin Güçlendirilmesi,
 •  İç Tetkikçi Eğitimi ve Uygulaması,
 •  Belgelendirme ve ara denetimlere hazırlık konularında hizmet verebilmekteyiz.

 

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001 serisi standartları, özünde, doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan standartlar bütünüdür. Bunu da çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayandırmakta ve çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşmaktadır.

 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi,
 • Sistem Kurma Danışmanlığı ve Doküman Hazırlama,
 • Mevcut Sistemin Güçlendirilmesi,
 • İç Tetkikçi Eğitimi ve Uygulaması,
 • Belgelendirme ve Ara Denetimlere Hazırlık konularında hizmet verebilmekteyiz.

 
RİSK DEĞERLENDİRMESİ

İDEAL İSG, yasal gereklilikler (İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ile birlikte her işin özelliğine doğasına uygun, iyileştirmeleri takip edebilecek sistemlerin seçilmesi ve değerlendirilmesi konularında eğitim desteği sağlayan bir kültürün oluşmasını sağlar.

Risk değerlendirme, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.

 • İşyerine Özel Tehlikelerin Belirlenmesi,
 • Risklerin Değerlendirilmesi ve Kontrol Planları Hazırlanması,
 • İşyerine Özel Risk Değerlendirme Prosedürü Hazırlanması,
 • Risk Değerlendirme Ekibi Eğitimleri konularında hizmet verebilmekteyiz.

 

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ


Entegre Yönetim Sistemi kurumların birden fazla olan yönetim sistemlerini bir araya getirerek veya yönetim sistemlerini birbirleri ile uyumlu hale getirerek yani entegre ederek oluşturulan sistemler bütünüdür.

İDEAL İSG sistemlerin ayrı ayrı kurulması ve uygulanması yerine Entegre Yönetim Sistemi kurarak, ayrı ayrı harcanan sürelerin azalmasını, yönetim sistemlerinin birbirini destekler ve etkili olmasını sağlar hale gelmesi için danışmanlık, eğitim hizmetlerini sunmaktadır. 

 

ACİL DURUM PLAN HAZIRLAMA

Karşılaşılabilecek olası acil durumlar göz önüne alınarak; felaket senaryoları kapsamında hazırlık-müdahale-toplanma- süreçlerinin yanı sıra işletmelerde başarılı bir şekilde yönetilmesi için danışmanlık ve işyerine özel sistem araçları geliştirmek. İşyerlerinde oluşabilecek yangın ve diğer acil durumlara karşı tatbikatların yapılması ile acil durum ekiplerinin güvenli çalışmalarını sağlamak ve her an müdahaleye hazır hale getirmek üzere dokümantasyonların hazırlanmasıdır.

 • Firmada oluşabilecek risklere karşı Acil Durumların belirlenmesi
 • Bu durumlara karşı hangi önlemlerin alınması gerektiğinin kararlaştırılması
 • Acil durum tatbikatı yapılması ve ekiplere gerekli eğitimlerin verilmesi
 • Acil Durum Prosedürlerinin oluşturulması
 • Acil Durum Ekiplerinin oluşturulması
 • Yıllık sözleşmeler kapsamında düzenli aralıklarla yerinde tatbikat, raporlama ve iyileştirme çalışmaları yürütülmektedir.


DİĞER HİZMETLERİMİZ

 • Davranış Odaklı İSG Programı
 • Güvenlik Kültürü Gelişim Programları
 • Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması
 • İş İzin Sistemlerinin Hazırlanması
 • Sıfır Kaza Projeleri Hazırlama, Kaza Kök Neden ve Kaza Araştırma Hizmetleri
 • Firmaya Özgü Eğitim Filmi Yapımı ve Destek Kampanya Tasarımı
 • İSG Kurul Üyelerinin Oluşturulması, Eğitimi Çalışması
 • İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanlık ve Eğitimleri,
 • İdeal Check-up Programı ile mevzuata uygunluk ve İSG Yönetiminin geliştirilmesi,
 • İdeal Ergonomi programı
 • İSG Liderlik Becerilerinin Geliştirilmesi, gibi işyerilerine ve ihtiyaçlarınıza özel programlar hazırlayarak, çözüm ortağı olarak hizmet verilmekteyiz.